Гаранционно
обслужване
и сервиз

Ние сме сервизен партньор на Sharp, Delta и SolaX.
Осъществяваме всички дейности свързани с гаранцията на продуктите.

Гаранция

Осигуряваме гаранционно и извънгаранционно обслужване.

Основен приоритет на Соларити БГ е и гаранционната и извънгаранционна поддръжка и мониторинг на всякакъв тип фотоволтаични инсталации. Нашият принцип е, че най-ефективното действие по поддръжката е превантивното.

Обслужването има за цел да гарантира максималното и ефективното функциониране на централата и оптимизиране на индивидуалните оперативни разходи.

Оглед и анализ

Първоначален обстоен оглед и анализ на състоянието на централата и изготвяне на евентуални препоръки за подобряване.

Профилактика

Периодична профилактика и планови дейности с цел да се осигури дълъг експлоатационен живот на отделните компоненти.

Мониторинг

Постоянен мониторинг на централата с цел следене както на производителността, така и на изправността на системата.

Авария

Изпращане на професионален екип при настъпване на авария за отстраняването й във възможно най-кратки срокове.

Повредено оборудване

Дейности по замяна на повредено оборудване, както и отстраняване на други проблеми, затрудняващи ефективното функциониране на централата.

Допълнителни услуги

Поддръжка на тревни площи, почистване на PV модули.

Изграждане на фотоволтаична система

Има ли смисъл от соларна система за собствени нужди?

Използвайте покривната си площ разумно и изградете на нея фотоволтаична централа за производство на ток за собствени нужди. Инвестицията се изплаща на 100%, а живота на инсталацията е над 20 години.

Чрез изграждането на фотоволтаична централа на покрива на сградата, на практика, ставате напълно независими към промяната на цената на тока, закупуван от регулирания или свободния пазар.

Необходимата документация за централи, които няма да връщат излишък към електроразпределителната мрежа е сведена до минимум.

Гаранционни условия

При закупуване на фотоволтаични панели, соларни инвертори и батерии

25-годишна гаранция за ефективността на панелите

Sharp предоставят 25 години гаранция за линейната изходна мощност (мин. 85% през 25-та година) и 15 години гаранция за фотоволтаичните панели.

5-годишна цялостна гаранция за соларни инвертори Delta

Delta предлага надежднa 5 годишна гаранция за соларните си инвертори. Резервно оборудване и компоненти са налични в рамките на два работни дни.

5-годишна стандарна гаранция за инвертори SolaX

Соларните инвертори на SolaX са с 5 години стандартна гаранция и 5 години гаранция на частите.

10-годишна гаранция за батерии SolaX

Батериите SolaX са с 10-годишна гаранция и гарантиран капацитет в края на гаранцията от 70%.

Повече информация относно гаранционните условия може да намерите на страницата на всеки продукт.