Конструкции

Конструкция за земя
25 градуса

Соларити БГ е производител на конструкции от различен тип. Конструкциите са метални, изключително здрави, покриват всички норми при проектиране и не на последно място са лесни за монтаж.

Информация

Конструкция за земя (25 градуса) метална и изключително здрава, която покрива всички норми при проектиране.

Сервизна
поддръжка

Възможност
за финансиране

Система за енергиен
мениджмънт

Следпродажбено
обслужване

Избрани продукти

Изграждане на фотоволтаична система

Има ли смисъл от соларна система за собствени нужди?

Използвайте покривната си площ разумно и изградете на нея фотоволтаична централа за производство на ток за собствени нужди. Инвестицията се изплаща на 100%, а живота на инсталацията е над 20 години.

Чрез изграждането на фотоволтаична централа на покрива на сградата, на практика, ставате напълно независими към промяната на цената на тока, закупуван от регулирания или свободния пазар.

Необходимата документация за централи, които няма да връщат излишък към електроразпределителната мрежа е сведена до минимум.