Соларен мониторинг

Система за енергиен мониторинг Solarity APC

Solarity APC е система за енергиен мониторинг. Тя е интегрирана електронна система, състояща се от хардуер (измервателно и комуникационно табло) и софтуер.

характеристики на продукта

Вид отчитани параметри

Напрежение, консумиран ток, честота, пълна мощност, фактор на мощността, хармоници, cos f, активна мощност, реактивна мощност и др.

Таблични данни

Токове и напрежения, и параметри по инвертори по фаза

Изобразяване на данните

Графично и таблично

Аларми за грешки в инверторите

Експорт на данните в Excel

Записи в минута

300 бр.

Метод на наблюдение

В реално време

Вид графики

Мощностни графики на PV централа, ел.консумация и консумирана енергия от мрежата; Консумация на сградата; Консумация от мрежата; Статистики по инвертори (DC мощности, DC напрежения и Токови графики); Статистики – Икономия на енергия (по дни, часове, месеци и години); Статистики – Контрол на мощността (по дни, часове, месеци и години);

Сервизна
поддръжка

Възможност
за финансиране

Система за енергиен
мениджмънт

Следпродажбено
обслужване

Цена

Solarity APC осигурява непрекъснат мониторинг на Вашата фотоволтаична инсталация и Вашето енергопотребление, следи всички параметри на мрежата и същевременно управлява производството от фотоволтаичната инсталация на база моментната консумация на обекта.

Изграждане на фотоволтаична система

Има ли смисъл от соларна система за собствени нужди?

Да, има смисъл да имате слънчева система за собствени нужди, особено ако се интересувате от намаляване на зависимостта си от традиционните енергийни източници и искате да допринесете за по-устойчиво бъдеще. Системите за слънчева енергия могат да осигурят електричество за различни цели, включително захранване на вашия дом, отопление на вода, зареждане на електрически превозни средства или дори управление на бизнеса ви.